WIMA, Łódź

WI-MA, czyli Widzewska Manufaktura, a kiedyś Widzewskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego WI-MA S.A. w Łodzi, to dawny kompleks fabryczny założony w latach 70. XIX wieku przez przedsiębiorcę Juliusza Kunitzera. Obecnie nosi nazwę Zakłady Przemysłów Twórczych WI-MA w Łodzi i stanowi przestrzeń dla inicjatyw i wydarzeń kulturalnych, pracowni artystycznych, jak również firm oraz fundacji i stowarzyszeń zajmujących się kulturą i sztuką.

W moim odczuciu WIMA to przede wszystkim miejsce spotkania starego z nowoczesnym, pomysłu z działaniem, sztuki ze współpracą ludzi. Wędrując po jej terenie można znaleźć zarówno pamiątki po zakończonej kilka lat temu aktywności przemysłu bawełnianego, jak i miejsca, które dopiero niedawno rozpoczęły swoją działalność w pofabrycznych murach.

Fotografie przedstawiają elementy architektury obszaru, fragmenty dawnej przędzalni, a także kadry zrobione w pracowni sitodruku.